พันวาพลัส บริษัทตรวจบ้านและคอนโด ก่อนโอน/ก่อนรับมอบ ตรวจบ้านด้วยวิศวกรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์การตรวจรับบ้านโดยตรงมามากกว่า 2,000 หลัง
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu:DataDetail1

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการ พันวาพลัส 

 

ดูผลงานตรวจบ้านเพิ่มเติม<<FB : พันวาพลัส>>

 

คลิปผลงานบางส่วนพันวาพลัส


 

  

 เป็นบริษัทตรวจสอบบ้านและคอนโดก่อนโอนจัดตั้งโดยทีมกลุ่มวิศวกรที่จบจากรั้วมหาวิทยาลัยและมีใบประกอบวิชาชีพทุกคน เพื่อการันตีในด้านความรู้ พร้อมทั้งผ่านงานด้านก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้าง,ส่วนผู้ควบคุมงานและที่ปรึกษางานก่อสร้างก็ตาม สะสมประสบการณ์มาเป็นเวลากว่า 10 ปี และได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับการตรวจรับบ้านและคอนโดก่อนโอนโดยตรงมานานมากกว่า 10 ปี ตรวจบ้านก่อนโอนมามากว่า 20,000 หลัง ตรวจรับคอนโดมามากกว่า 10,000 ห้อง  และเข้าทำการตรวจสอบโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมชั้นนำ มามากกว่า 500 โครงการ อีกทั้งยังตรวจรับมอบบ้านสั่งสร้างในที่ดินของลูกค้าเองมามากว่า 200 หลัง

(ทั้งระหว่างก่อสร้างและก่อนรับมอบงานงวดสุดท้าย)

    เหตุผลที่รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการตรวจรับบ้าน และเราก็มีประสบการณ์ซื้อบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมโดยตรง ซึ่งเข้าใจหัวอกของคนซื้อบ้านใหม่เป็นอย่างดี ที่จะต้องมาเสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมบ้านใหม่อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น (หากไม่ทำการตรวจรับบ้านและคอนโดให้เรียบร้อยก่อนรับมอบ)

     เราศึกษาและทำงานในด้านก่อสร้างมาโดยตรง เราจึงมีความรู้ความชำนาญและรู้เท่าทันของผู้รับเหมาและโครงการบ้านจัดสรรต่างๆได้เป็นอย่างดี แต่หากถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไป ที่ไม่มีความรู้ก็อาจเซ็นสัญญารับบ้านไปโดยที่มองผ่านๆ หรือรู้แต่อาจไม่กล้าทักท้วง เพราะไม่อยากเสียเวลาหรือ ไม่อยากมีปัญหากับผู้รับเหมาเพราะอาจจะกลัวว่าจะได้บ้านที่แย่ลงกว่าเดิม

เราจึงขออาสาเป็นคนกลางโดยจะใช้มาตรฐานงานวิศวกรรมก่อสร้างและจรรยาบรรณของวิศวกร สร้างผลงานตรวจสอบและช่วยเป็นตัวแทนในงานตรวจสอบให้กับเจ้าของบ้าน เพื่อให้ลูกค้าที่ได้ใช้บริการมั่นใจในงานก่อสร้างบ้านใหม่ของท่าน เพราะเราคิดอยู่เสมอว่า

 " บ้านของท่าน เปรียบเสมือนบ้านของเรา "

 

 

 

                              

        ทำไมต้องพันวาพลัส > คลิ๊กเลย
        อัตราค่าบริการ    > คลิ๊กเลย 
        ข้อควรพิจารณาในการว่าจ้างผู้ตรวจงาน > คลิ๊กเลย
        เบรกเกอร์กันไฟดูดกับเซฟทีคัท อย่างไหนจะดีกว่ากัน > คลิ๊กเลย 
        สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารับบริการและตรวจอะไรให้บ้าง > คลิิ๊กเลย
        รอยร้าวจากการฉาบผิวกับรอยร้าวจากโครงสร้าง
        แตกต่างกันอย่างไร > คลิิ๊กเลย  

        ขนาดปั๊มน้ำต้องใช้กี่วัตต์ถึงจะพอ > คลิ๊กเลย
        ขนาดถังเก็บน้ำจะต้องใช้กี่ลิตร > คลิ๊กเลย 
        ระบบท่อ By-Pass  คืออะไร > คลิ๊กเลย  
        ขนาดถังบำบัดต้องใช้กี่ลิตร > คลิ๊กเลย 
        ขนาดแอร์ต้องใช้กี่บีทียู > คลิ๊กเลย
        ถังดักไขมันคืออะไร > คลิ๊กเลย
    

   

(ตรวจรับบ้านก่อนโอน,ตรวจบ้านด้วยวิศวกรมืออาชีพ,ตรวจรับมอบบ้านด้วยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

(ตรวจรับมอบคอนโด,ตรวจรับมอบห้องด้วยวิศวกรมืออาชีพ,ตรวจรับมอบห้องด้วยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)