fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นอย่างไร?
    1.ทาง Punwa Plus จะแยกกันตรวจสอบซึ่งจะแบ่งเป็นงานสถาปัตย์และงานระบบ โดยทางโครงการอาจจะเดินดูตามไปด้วยก็ได้ จะใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง แล้วแต่ข้อบกพร่องของงาน

    2.หากเจอข้อบกพร่องงาน   ทาง วิศวกรของPunwa Plus จะใช้สติ๊กเกอร์ติดบริเวณงานที่ต้องแก้ไขพร้อมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลพร้อมถ่ายรูปประกอบ   

    3. และเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้ว ก็จะ brief รายการให้กับทางลูกค้าและโครงการฟังร่วมกัน และหาจุดจบในการแก้ไขงานว่าจุดไหนควรแก้หรือไม่อย่างไรซึ่งจะมีสติ๊กเกอร์แปะตำแหน่งการแก้ไขไว้ทุกจุด  
    
    4.จะสำเนาตัว Report (มือ)ให้กับทางโครงการเพื่อให้ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขงานไปก่อน  หลังจากนั้นอีกประมาณ ไม่เกิน3 วัน ทางพันวาพลัสจะส่งรายงานรูปเล่มที่มีตำแหน่งงานในแปลนและรูปภาพประกอบข้อบกพร่องงานให้กับลูกค้าทางอีเมลล์อีกครั้ง (ทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ)

    5.หลังจากทางโครงการแก้ไขงานตามรายงานเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถโทรนัดคิวให้พันวาพลัสเข้าตรวจรอบที่ 2 ได้ทันที เพื่อตรวจสอบดูว่าจุดบกพร่องที่พบมีการแก้ไขหรือไม่ หรือแก้ไขเรียบร้อยหรือไม่อย่างไร ทางพันวาพลัสก็จะสรุปรายงานให้ลูกค้าอีกครั้งค่ะ
 
 
 
 
  ???????????: 2.12.2554 , ????: 4140