fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

สิ่งที่เจ้าของบ้านต้องจัดเตรียม มีอะไรบ้าง?


ก่อนอื่นขอให้เจ้าของบ้านแจ้งกับทางโครงการไว้เลยว่าจะมีทีมตรวจบ้านเข้ามาเป็นตัวแทนในการตรวจรับมอบบ้านค่ะ และให้ทางโครงการจัดเตรียมระบบน้ำและไฟ อาจจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ค่ะ เพื่อให้ Punwa Plus ใช้ในการทดสอบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับเอกสารที่ต้องให้ทางโครงการเตรียมเพิ่ม มีดังนี้ค่ะ

-แบบแปลนบ้าน(สถาปัตย์)คือแผนผังที่แสดงห้องต่างๆในแต่ละชั้นอาจจะเป็นแบบก่อสร้างจริงหรือแบบโบชัวร์ก็ได้ค่ะ(ตามรูป)            


    ตัวอย่างแบบแปลนบ้าน(ใช้ในงานก่อสร้างจริง)


ตัวอย่างแบบแปลนบ้าน(ตามโบชัวร)


-ผังระบบไฟฟ้าและผังระบบสื่อสาร คือ แบบแปลนที่แสดงตำแหน่งติดตั้งปลั๊ก,สวิทซ์,โคมไฟ และเต้ารับทีวีโทรศัพท์


ตัวอย่างแบบเต้ารับไฟฟ้า-สื่อสารภายในบ้าน


ตัวอย่างแบบไฟฟ้าแสงสว่าง

-ผังระบบประปาและสุขาภิบาล คือ แผนผังที่แสดงแนวการเดินท่อน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ,ท่อโสโครก ภายในบ้านและนอกบ้าน

ตัวอย่างแบบระบบประปา-สุขาภิบาล

-สเปควัสดุอุปกรณ์ คือ รายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่นำมาใช้ติดตั้งภายในบ้าน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงยี่ห้อและวัสดุของผลิตภัณฑ์ในแต่ละงาน


ตัวอย่างรายการวัสดุ

สำหรับบางโครงการอาจจะบอกว่าจะให้แบบงานก่อสร้างต่างๆ ก็ต่อเมื่อมีการโอนบ้านเรียบร้อยแล้ว ก็ขอความกรุณาให้ทางลูกค้าแจ้งกลับไปค่ะ ว่าเราจะใช้เพื่อลงตำแหน่งข้อบกพร่องเท่านั้นเอง เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน สะดวกในการแก้ไขงานของโครงการ และสะดวกในการกลับมาตรวจสอบของผู้ตรวจสอบค่ะ

 
 
 
 
  ???????????: 2.12.2554 , ????: 19699