fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

ตรวจอะไรให้บ้าง?


 

1.หมวดงานสถาปัตยกรรม(ภายในบ้าน) ตรวจสอบในหัวข้อต่อไปนี้

 • งานพื้น(กระเบื้อง,ลามิเนต,ปาร์เก้)

 -ตรวจสอบวัสดุที่นำมาติดตั้ง ได้แก่ งานสี(ด่าง+เพี้ยน),สเปค,ความสมบูรณ์ของวัสดุ(บิ่น,ร้าว,แตก) เป็นต้น

-ตรวจสอบการติดตั้งและใช้งาน ได้แก่ ความแข็งแรง(โพรง,ร่อน,ยวบ),รอยต่อ,ระดับการปู เป็นต้น

-ตรวจสอบความสวยงามได้แก่ รอยต่างๆ,ความสะอาด,การเก็บงานยาแนว เป็นต้น

 • งานบัวเชิงผนัง

-ตรวจสอบวัสดุที่นำมาติดตั้ง ได้แก่ สี,สเปค,ความสมบูรณ์ของวัสดุ(บิ่น,ร้าว,แตก) เป็นต้น

  -ตรวจสอบการติดตั้งและใช้งาน ได้แก่ ความแข็งแรงในการยึดบัว,รอยต่อแผ่นบัว,รอยต่อหลังบัว,รอยต่อตีนบัว,แนวการติดตั้งบัว เป็นต้น

 -ตรวจสอบความสวยงาม ได้แก่ รอยต่างๆ,ความสะอาด,การเก็บหัวตะปูยึดบัว เป็นต้น

 • งานผนัง

-กรณีฉาบปูนทาสี ได้แก่ การฉาบผิวผนัง,รอยร้าวต่างๆ,แนวผนัง,การจับเซี้ยมตามมุม,รอยต่อผนัง,งานสีผนัง ,ความเรียบเนียน เป็นต้น

-กรณีปูวอลล์เปเปอร์(ก่อนปู) ได้แก่ การฉาบผิวผนัง,รอยร้าวต่างๆ,แนวผนัง,การจับเซี้ยมตามมุม,รอยต่อผนัง,การเตรียมผิวก่อนปูวอล์ล

,ความเรียบเนียน เป็นต้น

-กรณีปูวอลล์เปเปอร์(หลังปู) ได้แก่ รอยต่อวอล์ลเปเปอร์ตามผนังและวงกบประตู-หน้าต่าง,สีวอล์ลเปเปอร์,ความสมบูรณ์ของวอล์ล,

  รอยร้าว(ดูจากรอยย่นวอล์ล),ความสะอาด,ผิววอล์ล,การเข้ามุมผนัง เป็นต้น

 • งานฝ้า/เพดาน

-ตรวจสอบวัสดุที่นำมาติดตั้ง ได้แก่ งานสี,สเปค,ความสมบูรณ์ของวัสดุ เป็นต้น

-ตรวจสอบการติดตั้งและใช้งาน ได้แก่ ความแข็งแรง,รอยต่อแผ่นฝ้า,ระดับการติดตั้ง,แนวฝ้า,ตะเข็บฝ้า, เป็นต้น

-ตรวจสอบความสวยงาม ได้แก่ รอยต่างๆ,ความสะอาด,ผิวฝ้า,เม็ดสี,การโป๊วเก็บหัวเกลียวปล่อยยึดฝ้า เป็นต้น

 

 • งานประตู-หน้าต่าง (กรณีบานไม้)

 -ตรวจสอบวัสดุที่นำมาติดตั้ง ได้แก่ สเปค,ความสมบูรณ์ของวัสดุ และ ตัวStopper ป็นต้น

 -ตรวจสอบการติดตั้งและใช้งาน ได้แก่ อุปกรณ์การล๊อคทุกชนิด,ตัว Stopper ,ระดับ และความแข็งแรง เป็นต้น

 -ตรวจสอบความสวยงาม ได้แก่ รอยต่างๆ,ความสะอาด,ผิวบาน/วงกบ,สีบาน/วงกบ,รอยต่อตามอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง เป็นต้น

 • งานประตู-หน้าต่าง (กรณีบานอลูมิเนียม)

  -ตรวจสอบวัสดุที่นำมาติดตั้ง ได้แก่ สเปค,ความสมบูรณ์ของวัสดุ เป็นต้น

 -ตรวจสอบการติดตั้งและใช้งาน ได้แก่ อุปกรณ์การล๊อคทุกชนิด ,ระดับการติดตั้ง,ความแข็งแรง เป็นต้น

 -ตรวจสอบความสวยงาม ได้แก่ ความสะอาด,ผิวบาน/วงกบ,สีบาน/วงกบ,รอยต่อตามอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง,รอยขีดข่วนตามกระจก เป็นต้น

 -ตรวจสอบการติดตั้งใช้งานของ ตัวstopper(กรณีที่มีการติดตั้ง)

 • งานบันได

 -ตรวจสอบวัสดุที่นำมาติดตั้ง ได้แก่ สเปค,ความสมบูรณ์ของวัสดุ เป็นต้น

 -ตรวจสอบการติดตั้งและใช้งาน ได้แก่ ระดับ,ความแข็งแรง เป็นต้น

-ตรวจสอบความสวยงาม ได้แก่ ความสะอาด,รอยต่อตามลูกตั้ง/ลูกนอน,รอยต่อตามบัวบันได,รอยขีดข่วน,สีไม้บันได เป็นต้น

  -ตรวจสอบงานราวบันได ได้แก่ ความแข็งแรง,รอยต่อต่างๆ,สี,ผิวราว และยางปิดรูน๊อตยึดราว(ใต้ราว) เป็นต้น

 1. งานสถาปัตย์ห้องน้ำและงานติดตั้งสุขภัณฑ์ ตรวจสอบในหัวข้อต่อไปนี้
 • งานสถาปัตย์

-ตรวจสอบเหมือนงานสถาปัตย์ในห้องต่างๆ ได้แก่ การปูกระเบื้องพื้น,การปูกระเบื้องผนัง,การติดตั้งฝ้า,การติดตั้งประตู,หน้าต่าง, เป็นต้น

 • งานสุขภัณฑ์

-ตรวจสอบสุขภัณฑ์ที่นำมาติดตั้ง ได้แก่ สเปค,ความสมบูรณ์ของสุขภัณฑ์ เป็นต้น

 -ตรวจสอบการติดตั้งและใช้งาน(มี Check list ของสุขภัณฑ์ทุกตัว) ได้แก่ การรั่วซึมของสุขภัณฑ์,การระบายน้ำ,ความลาดเอียงพื้น(slope) เป็นต้น

 -ตรวจสอบความสวยงาม ได้แก่ ระดับการติดตั้ง,ความสะอาด เป็นต้น

 1. งานระบบสุขาภิบาลภายนอก ตรวจสอบในหัวข้อต่อไปนี้
 • ปั๊มพ์น้ำ ได้แก่ การทำงานของปั๊มพ์,ขนาดกับความเหมาะสม,การเดินท่อและติดตั้งวาล์วต่าง,การติดตั้งสายดินสายดิน เป็นต้น
 • ถังเก็บน้ำ ได้แก่ ระดับน้ำ,สภาพของถัง,การทำงานของวาล์วลูกลอ,ความสะอาดภายใน,ขนาดกับความเหมาะสม เป็นต้น
 • ถังบำบัด ได้แก่ ระดับน้ำ,สภาพของถัง,การระบายน้ำจากชักโครก,สภาพตะแกรง,การเชื่อมต่อท่อเข้ากับบ่อพัก,ความลาดเอียง(slope)ของแนวท่อ,ความ สะอาดภายใน เป็นต้น
 • ถังดักไขมัน ได้แก่ ระดับน้ำ,สภาพของถัง,การระบายน้ำจากซิงค์ครัว,ตะกร้าดักขยะ,การเชื่อมต่อท่อเข้ากับบ่อพัก,ความลาดเอียง(slope)ของแนวท่อ,ความสะอาดภายใน เป็นต้น
 • บ่อพัก ได้แก่ การติดตั้ง,การเชื่อมท่อ,การระบายน้ำ,ความสมบูรณ์ของบ่อ,ระดับการติดตั้ง,จำนวนตามแบบ และความสะอาดภายใน เป็นต้น
 • บ่อดักกลิ่น ได้แก่ การต่อท่อภายในบ่อ,ฝาบ่อ,การเชื่อมท่อ และระดับน้ำ เป็นต้น
 • บ่อกราวนด์ ได้แก่ การเชื่อมต่อสายดินเข้ากับหลักดิน,ขนาดหลักดิน(กรณีปักโผล่เหนือดิน)และการทำสัญลักษณ์ไว้ที่ฝาบ่อ เป็นต้น
 • ท่ออากาศ(กรณีที่มีการติดตั้งไว้ภายนอก) ได้แก่ การเชื่อมต่อต่อท่อ,ความแข็งแรง,การปิดตาข่ายไว้ปากท่อ และความสวยงาม เป็นต้น
 • ก๊อกสนาม ได้แก่ การติดตั้งท่อ,การรั่วซึม,การทาสีท่อ,การติดตั้งหัวก๊อก เป็นต้น
 • Box ปลวก ได้แก่ ตำแหน่งและการติดตั้งหัวอัดน้ำยา เป็นต้น
 1. หมวดงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร,งานเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบในหัวข้อต่อไปนี้
 • ตู้เมนไฟฟ้า ได้แก่ การติดตั้งตู้,งานเดินราง wireway, ขนาดตู้(ตามสเปก),ระดับตู้,ความสะอาดและสัญลักษณ์บอกประเภทโหลดไฟฟ้า เป็นต้น
 • เมนเบรกเกอร์ ได้แก่ การติดตั้ง,ขนาดที่ใช้(พิกัดกระแสเกิน)และการใช้งาน เป็นต้น
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (Safetycut,RCBO,RCCB)ได้แก่ การติดตั้ง,ขนาดที่ใช้(พิกัดกระแสเกิน,กระแสรั่ว)และการใช้งาน เป็นต้น
 • เบรกเกอร์ย่อย ได้แก่ การติดตั้ง,ขนาดที่ใช้(เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า)และการใช้งานปัจจุบันและในอนาคต เป็นต้น
 • สายเมนไฟฟ้า(Line,Neautral,Ground) ได้แก่ การติดตั้ง,ขนาดสาย,การต่อสายตามมาตรฐาน,ความเป็นฉนวนไฟฟ้า เป็นต้น
 • สายไฟวงจรย่อย(Line,Neautral,Ground) ได้แก่ การติดตั้ง,ขนาดสาย(เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า),การต่อสายตามมาตรฐาน,ความเป็นฉนวน เป็นต้น
 • งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่การติดตั้งและการใช้งานของปลั๊ก,สวิทซ์,ดวงโคม และกระดิ่งไฟฟ้า เป็นต้น
 • งานระบบสื่อสาร ได้แก่ การ แจ้งตำแหน่งของระบบเมนและระบบย่อย (เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับระบบที่เชื่อมต่อจากภายนอก) ป็นต้น
 • งานระบบปรับอากาศ ได้แก่ การติดตั้งและการใช้งานของเครื่องเครื่อง,การเดรนน้ำทิ้ง,อุณหภูมิความเย็น เป็นต้น (กรณีติดตั้งเครื่อง)
 1. งานใต้หลังคา ตรวจสอบในหัวข้อต่อไปนี้
 • งานโครงสร้างหลังคา ได้แก่ การยึดแผ่นกระเบื้องหลังคา,การเชื่อมโครงหลังคา,ความสมบูรณ์และการปูแผ่นสะท้อนความร้อนหรือฉนวนกันความร้อน,ตรวจสอบคราบน้ำและรอยรั่ว/ซึม,การติดตั้งตะแกรงกันนก,การติดตั้งผนังกั้นระหว่างบ้าน(กรณี เป็นต้น
 • งานฝ้า ได้แก่ การติดตั้งแผ่นฝ้า,การติดตั้งโครงคร่าว,การปูนแผ่นสะท้อนความร้อน,การติดตั้งฉนวนกันความร้อน,คราบน้ำ เป็นต้น
 • งานระบบไฟฟ้า ได้แก่ การเดินแนวท่อไฟ,การจับยึดแคล้มป์,การใช้Flex(ท่ออ่อน),การต่อสายไฟหรือเชื่อมสายไฟ,ขนาดสายไฟตามมาตรฐาน,ระยะการจับยึดสาย(กรณีVAF),จำนวนสายไฟภายในท่อและภายในกล่องไฟฟ้า(Junction Box),การปิดฝา Box ,การติดตั้ง Pull Box เป็นต้น
 • งานระบบประปาใต้หลังคา ได้แก่ การติดตั้งท่ออากาศ,การเดินท่อน้ำดี เป็นต้น
 • ความสะอาด ได้แก่ ตรวจสอบเศษวัสดุที่เหลือใช้แล้วทิ้งไว้ เช่น เศษสายไฟ,เศษฝ้า เป็นต้น
 1. งานภายนอกอาคาร ตรวจสอบในหัวข้อต่อไปนี้
 • งานสถาปัตยกรรมภายนอก ได้แก่ การทาสี/วัสดุบุผิว ชายคา ฝ้าระแนงรอบอาคาร เป็นต้น
 • งานกำแพงรั้ว ได้แก่ การฉาบความเรียบร้อยของวัสดุบุผิว/งานสี แนวดิ่งฉาก ขอบมุม เป็นต้น
 • งานประตูรั้ว ได้แก่ สภาพโดยทั่วไป การเปิด-ปิด อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม เป็นต้น
 • งานสวน ได้แก่ การปรับระดับดิน/เศษวัสดุ,การปูหญ้า เป็นต้น
 • งานที่จอดรถ ได้แก่ ความเรียบร้อยของวัสดุปู ความสมบูรณ์ของการปูผิว สี/ลาย ความลาด เอียงของพื้น ฝ้า หลังคา เป็นต้น

หมายเหตุ : หัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น เป็นแนวทางหลักๆ ในการตรวจสอบ(เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพรวมในการบริการ) อาจจะตรวจสอบบางรายการไม่ได้ และอาจตรวจสอบรายการที่มากกว่านี้ได้   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สเปกโครงการของแต่ละสถานที่และขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานในวันที่เข้าไปทำการ

 
 
 
 
  ???????????: 2.12.2554 , ????: 6679