fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

งานบริการตรวจสอบบ้านและคอนโดก่อนโอน คืออะไร?


    คือ งานตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้างภายในบ้านหรือคอนโดก่อนเซ็นต์สัญญารับมอบบ้านหรือก่อนโอน ซึ่งทางโครงการหรือผู้รับเหมาจะนัดวันและเวลาเพื่อให้เจ้าของบ้านมาทำการตรวจสอบว่าต้องแก้ไขหรือเก็บงานอะไรบ้าง โดยทาง Punwa plus จะทำหน้าที่แทนเจ้าของบ้านซึ่งได้มีการตกลงว่าจ้างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาทำการตรวจสอบแทนหรือร่วมกันกับเจ้าของบ้าน

 
 
 
 
  ???????????: 2.12.2554 , ????: 3163