fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

เราจะยืนยันรายละเอียดใบเสนอราคาและข้อมูลที่แจ้งไปตามอีเมล์นั้น รายงานจะได้ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือครบ หรือ ไม่เกิน 3 วันนับจากวันตรวจ(กรณีลูกค้าชำระทั้งหมดตั้งแต่วันจองคิว)

เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมาก ดังนั้นเราจะรันคิวทำรายงานตามวันที่ลูกค้าชำระส่วนที่เหลือครบนะคะ หากลูกค้าต้องการได้รายงานเร็ว ก็จะต้องโอนภายในวันที่ตรวจทันทีค่ะ

 
 
 
 
  ???????????: 7.6.2558 , ????: 1177