ตัวอย่างรายงานปี 2561 

 

(พันวาพลัสตรวจอย่างมืออาชีพ ใส่ใจทุกรายละเอียด)

(ตรวจรับบ้านก่อนโอน,ตรวจบ้านด้วยวิศวกรมืออาชีพ,ตรวจรับมอบบ้านด้วยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

(ตรวจรับมอบคอนโด,ตรวจรับมอบห้องด้วยวิศวกรมืออาชีพ,ตรวจรับมอบห้องด้วยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

 
 
 
   
 
 
1